+100%-

TWO Chapter 50 กำแพงเมือง

หลังจากเสร็จสิ้นการจัดตั้งกรมคลังวัสดุแล้ว โอหยางโชวก็หันไปรอบๆ เพื่อประกาศเรื่องที่ 2

เขามองไปรอบๆ ยิ้มแล้วกล่าวว่าข้าตัดสินใจที่จะเริ่มต้นโครงการขนาดใหญ่ ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากช่วงฤดูหนาว และช่วงว่างงานของการก่อสร้างในดินแดน โครงการนี้จะต้องใช้แรงงาน และวัสดุเป็นจำนวนมาก ข้าจะหารือเรื่องนี้กับทุกคน

ฉุ่ยหยิงหยูยิ้มถ้าพี่ใหญ่มีอะไรจะกล่าว ก็เชิญกล่าวออกมาตรงๆเถิด ไม่จำเป็นต้องอ้อมค้อมใดๆ

โอหยางโชวจ้องไปที่เธอรั้วรอบๆหมู่บ้านถูกสร้างตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน มันได้รับความเสียหายจากการรุกรานของสัตว์ร้าย เมื่อเห็นว่า พวกเรากำลังจะอัพเกรดเป็นเมืองขนาดเล็กระดับ 1 ข้าจึงคิดว่า พวกเราควรปรับปรุงพวกมัน

เจ้าเต๋อหวังและเจ้าเต๋อเสี้ยนพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจ พวกเขาอยู่ในกลุ่มคนที่สร้างพวกมันขึ้นมา คิดย้อนกลับไป หมู่บ้านซานไห่เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พวกเขารู้สึกประทับใจในเหตุการณ์นั้นอย่างมาก

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เจ้าเต๋อหวังกล่าวว่ามี 2 วิธีในหารอัพเกรดรั้ว วิธีแรก คือ รื้อรั้วเดิมออก แล้วสร้างรั้วใหม่, วิธีที่ 2 คือ การรักษารั้วเดิมไว้ และสร้างรั้วใหม่ในพื้นที่อื่น นายท่านคิดเห็นอย่างไร?”

รั้วที่มีอยู่เดิม เป็นไปตามมาตรฐานของหมู่บ้านระดับ 3 เท่านั้น เมื่อพวกเราอัพเกรดดินแดนแล้ว มันจะไม่อยู่ในมาตรฐานของดินแดนในระดับต่อไป และจะถูกรื้ออกโดยอัตโนมัติ ตามความเห็นของข้า พวกเราควรสร้างรั้วใหม่ตามมาตรฐานของเมืองขนาดเล็กระดับ 3 ซึ่งทีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตรโอหยางโชวตอบ

ถ้าเป็นเช่นนั้น นายท่านต้องการสิ่งใดก่อสร้างกำแพง ไม้ อิฐ หรือดินเจ้าเต๋อหวังเป็นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เขาจึงมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมัน

โอหยางโชวส่ายหัวแล้วกล่าวว่าวัสดุทั้งสามธรรมดาเกินไป กำแพงนี้จะถูกรักษาไว้อย่างถาวร แม้ว่าพวกเราจะขยายเมืองในอนาคต แต่ก็ยังสามารถใช้มันเป็นกำแพงชั้นในได้ ดังนั้น ข้าจึงเสนอให้ใช้หินเพียงอย่างเดียวในการก่อสร้างกำแพง กำหนดให้กำแพงสูง 9 เมตร และหนา 5 เมตร ข้าคิดว่าการสร้างกำแพงทั้งหมด ต้องใช้หินราว 600,000 หน่วย ถ้าข้าให้เวลาฝ่ายก่อสร้าง 1 เดือน เจ้ามั่นใจแค่ไหนว่าจะสามารถก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นี้ได้ทันเวลา

เมื่อเจ้าเต๋อหวังได้ยินเช่นนั้น หนังศีรษะของเขาก็เสียวซ่าน เขากล่าวตอบช้าๆว่าตามความต้องการของนายท่าน พวกเราต้องใช้หินเฉลี่ยถึง 20,000 หน่วย/วัน เหมืองหินต้องใช้คนถึง 400 คน เพื่อที่จะผลิตได้ขนาดนั้น และฝ่ายก่อสร้างจะต้องมีแรงงาน 300-400 คน ในการก่อสร้างโครงการนี้

พี่ใหญ่ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายการเงิน ข้าต้องเตือนให้ท่านทราบว่า การใช้แรงงานจำนวนมาก พวกเราก็ต้องจ่ายค่าจ้างจำนวนมากด้วยเช่นกัน ท่านเตรียมไว้พร้อมแล้วหรือไม่?”

เหตุที่ข้าตั้งโครงการนี้ขึ้นมาหลังจากการปฏิรูป ก็เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มเติม ตอนนี้เป็นช่วงพักฤดูหนาว พวกเกษตรกรมีงานให้ทำน้อยมาก ข้าคิดว่าโครงการนี้จะช่วยให้พวกเขาลดปัญหาสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาได้โอหยางโชวอธิบายด้วยรอยยิ้ม

ฉุ่ยหยิงหยูพยักหน้า และไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีก

จากนั้น ฟ่านจงหยานก็ลุกขึ้น แล้วกล่าวว่าในเมื่อนายท่านมีความต้องการอันยิ่งใหญ่ เหตุใดพวกเราไม่ทำให้มันละเอียดมากขึ้นไปอีกล่ะ พวกเราจะสร้างประตูขนาดใหญ่ 3 แห่งที่กำแพงใหม่, ทุกประตูมีหอธนู และทุก 4 มุมเมืองควรสร้างป้อมปราการ เพื่อปรับปรุงการป้องกันของดินแดน

นอกจากนี้ ข้าแนะนำให้เราเริ่มขุดคูเมือง โดยใช้น้ำจากแม่น้ำมิตรภาพ พวกเราควรขุดคูเมืองให้กว้าง 8 เมตร เมื่อรวมกับหุบเขาด้านตะวันออก มันจะกลายเป็นกำแพงธรรมชาติที่สมบูรณ์ ไม่เพียงแค่จะเอื้อต่อการป้องกันของเมืองเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ประชาชนในดินแดนใช้น้ำได้สะดวกมากขึ้นด้วย เหมือนดั่งการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเทียนเหวินจิงกล่าวเสริม

หลังจากฟังคำแนะนำจากเจ้ากรมทั้งสองแล้ว โอหยางโชวก็กล่าวว่าข้อเสนอของทั้ง 2 ท่านนั้นยอดเยี่ยมมาก และมันจะถูกนำมาเสริมในโครงการนี้ทั้งหมด โครงการนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมการปกครอง กรมคลังวัสดุ และฝ่ายการเงิน ทำงานร่วมกัน

ทุกคนพยักหน้า การมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ทำให้เลือดของพวกเขาเดือดพล่าน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้ การป้องกันของหมู่บ้านซานไห่จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

การประชุมสิ้นสุดลง และทุกคนแยกย้ายกันออกไปทำงาน

เมื่อเวลา 15.00 . ผู้มีความสามารถพิเศษทั้งหมดในหมู่บ้านซานไห่ ได้ถูกเชิญไปที่ห้องโถง เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามโดยกรมคลังวัสดุ สำหรับข้อตกลงกับร้านค้า

โดยมีเจ้ากรมคลังวัสดุเทียนเหวินจิง และโอหยางโชว เป็นประธานในงาน ช่างไม้ขั้นสูงหลู่กวงจี และช่างตัดเย็บขั้นมาสเตอร์มู่ฉิงซี นั่งอยู่แถวหน้า

เจิ้งซานเปาลงนามในนามของฝ่ายขนส่ง หลู่กวงซีลงนามในการผลิตวัวไม่ม้าไม้ ตู่เสี่ยวหลานลงนามในนามของฝ่ายทรัพยากร และมู่ฉิงซีลงนามในข้าตกลงการตัดเย็บเสื้อผ้าของเธอ

การลงนามในคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ทั้ง 2 ฉบับ ทำให้ผู้มีความสามารถพิเศษที่ถูกเชิญมาร่วมงานนี้มีความมั่นใจ และกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น

ในขณะนั้น ชาวประมงขั้นสูงกางซู่ ก็กล่าวขึ้นว่า เขายินดีที่จำทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวประมง เพื่อลงนามในข้อตกลงการซื้อขาย กับกรมคลังวัสดุ ก่อนที่จะมีการปฏิรูป ชาวประมงได้สะสมปลาไว้เกือบ 20,000 หน่วย และเกือบทั้งหมดถูกเก็บไว้ในคลังสินค้า

หลังจากการปฏิรูป ชาวประมงก็ทำปลาเค็มตากแห้ง สำหรับส่งไปขายในตลาดขั้นต้น โอหยางโชวได้คำนวณส่วนต่างจากภาษี 20% ของตลาด คิดเป็น 12 เหรียญทองแดง/หน่วย รายได้หลักของเขา คือการเก็บภาษีทางการค้า

เมื่อมีการลงนามในข้อตกลงซื้อขายนี้แล้ว ทุกคนก็แยกย้ายกันออกไป

หลังจากจบเรื่องนี้ โอหยางโชวได้เรียกเจ้ากรมคลังวัสดุเข้ามา เพื่อให้เขาเตรียมคนขนย้ายสินค้าไปยังตลาดขั้นต้น เพื่อขายสินค้า นอกจากนี้ พวกเขายังได้เก็บเนื้อสัตว์อีก 31 ล้านหน่วย เนื้อเค็ม 160,000 หน่วย และเบคอน 60,000 หน่วย ไว้ในคลังสำรอง ส่วนที่เหลือจะถูกขายพร้อมกับเนื้ออื่นๆ

ปลา เนื้อสัตว์ และเบคอน ขายได้ประมาณ 15 เหรียญทองแดง/หน่วย เมื่อเสียภาษี 20% แล้วเขาได้รับเงินประมาณ 144 เหรียญทอง

ตอนนี้โอหยางโชวมีเงิน 246 เหรียญทอง เขาใช้เงินอย่างขมขื่น ซื้อชุดตัดเย็บระดับทองคำดำในราคา 120 เหรียญทอง เพื่อมอบให้กับมู่ฉิงซี

ชื่อ : ชุดอุปกรณืตัดเย็บ(ระดับทองคำดำ)

ลักษณะพิเศษ : ประสิทธิภาพในการตัดเย็บ เพิ่มขึ้น 20%, ความเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเพิ่มขึ้น 20%

การประเมิน : มันเป็นฝันของช่างตัดเย็บที่จะได้ใช้ชุดอุปกรณ์นี้ เหมาะสำหรับช่างตัดเย็บขั้นมาสเตอร์

กลับจากตลาด เขาเดินไปที่ร้านตัดเย็บของมู่ฉิงซี และมอบชุดตัดเย็บระดับทองคำดำให้กับเธอ เธอมีความสุขมากหลังจากได้รับมัน

เมื่อเขากลับไปที่คฤหาสน์ เวลาก็ล่วงมาถึง 18.00 . แล้ว โอหยางโชวกลับไปที่ห้องของเขา แล้วออกจากระบบไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

เช้าวันรุ่งขึ้น โอหยางโชวไปที่ค่ายทหาร เพื่อเปลี่ยนขั้นผู้สมัครใหม่ 6 คน ในการทำลายค่ายโจรครั้งล่าสุด ทำให้มีทหารได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 นาย และเสียชีวิต 2 นาย

การทำลายค่ายโจรในครั้งนี้มีความสูญเสีย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มีการเก็บเกี่ยวสำหรับทหารม้า พวกเขายึดอาวุธและชุดเกราะได้เป็นจำนวนมาก เพียงพอที่จะใช้เป็นอุปกรณ์สำรอง

ที่สำคัญกว่านั้น หลังจากผ่านการต่อสู้อันขมขื่น ทหาร 50 นาย ก็เลื่อนเป็นทหารผ่านศึกขั้น 5 จางต้าหนิว, เจ้าซีฮู และหัวหมู่คนอื่นๆได้เลื่อนเป็นทหารหัวกระทิขั้น 7

ในหมู่ทหารใหม่ พวกเขาได้เลื่อนเป็นทหารทั่วไปขั้น 3 และมีบางคนที่โดดเด่น ได้เลื่อนเป็นทหารผ่านศึกขั้น 4 พวกเขาถูกสังเกตการโดยซีหวานซุ่ย และได้รับมอบตำแหน่งผู้นำตามผลงาน

กลุ่มผู้นำใหม่ เป็นผู้มีความสามารถ 2 คน คนแรกคือ โจวเฟิง อายุ 23 ปี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหมู่ของหมู่ที่ 2 ของหมวดทหารม้าที่ อีกคนคือ เลี้ยวไค อายุ 25 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหมู่ของหมู่ที่ 3 ของหมวดทหารม้าที่ 1

กลับไปที่คฤหาสน์ เทียนเหวินจิงรอเขาอยู่ในสำนักงาน โอหยางโชวยิ้มแล้วกล่าวว่าท่านไม่สามารถที่หน้าประตูได้หรือ?”

ใบหน้าของเทียนเหวินจิงไม่แสดงความรู้สึกใดๆขณะที่เขาตอบนายท่านต้องการให้เป็นเรื่องสนุกหรือ? เมื่อวานนี้ข้าได้สำรวจดินแดนของพวกเราแล้ว และได้สังเกตเห็นบางอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ในดินแดนของพวกเรามีการเลี้ยงสัตว์เพียง 2 ชนิด คือ หมูและโค

ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?”

นอกเหนือไปจากหมู โค และสัตว์เลี้ยงขนาดใหญประเภทอื่นๆ พวกเรายังสามารถฝึกสัตว์ปีกเช่น ไก่ และเป็ดให้เชื่องได้ ข้าไม่รู้ว่านายท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?”

โอหยางโชวตบหน้าผากตัวเองอย่างแรงโอ้! ข้าลืมคิดไปได้อย่างไรกัน ข้ามัวแต่คิดเรื่องการฝึกสัตว์ป่าให้เชื่อง และมองข้ามสัตว์ปีกขนาดเล็กไป

ท่านคิดว่า การเลี้ยงสัตว์ปีกควรจะดำเนินการโดยภาครัฐ หรือกระจายไปยังครัวเรือนต่างๆดี?”

ในท้ายที่สุด ดินแดนจะมีการค้าภายใน เป็นการยากที่จะทำกำไร ถึงทำได้ก็ไม่สูงนัก ดังนั้น ข้าคิดว่า พวกเราควรอนุญาติให้ประชาชนสามารถเลี้ยงพวกมันได้โดยอิสระ แล้วมันยังจะเป็นการช่วยลดสถานการณ์การขาดแคลนธัญพืชของดินแดนอีกทางเทียนเหวินจิงกล่าวอย่างสงบ

เทียนเหวินจิงแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของเขา เขาเพิ่งเข้ามาในกรมคลังวัสดุ และเมื่อตรวจสอบพบข้อบกพร่องแล้ว เขาก็ได้ให้คำแนะนำกับโอหยางโชวในทันที ด้วยความสามารถในระดับนี้ มันทำให้โอหยางโชวสบายใจมากขึ้น ที่ได้แต่งตั้งเขาเป็นเจ้ากรมคลังวัสดุ

ข้าจะไปที่ตลาดในทันที เพื่อซื้อไข่ไก่, ไข่เป็ด และไข่ห่านจำนวนมาก แล้วจะมอบมันให้กับกรมคลังวัสดุ เพื่อวางขายในร้านค้าโอหยางโชวกล่าว

เทียนเหวินจิงพยักหน้า และออกไปเตรียมการเรื่องนี้

โอหยางโชวไปที่ตลาดอีกครั้ง ไข่ไก่ราคา 3 เหรียญทองแดง/ฟอง, ไข่เป็ดราคา 4 เหรียญทองแดง/ฟอง และไข่ห่านราคา 5 เหรียญทองแดง/ฟอง เขาซื้อไข่ไก่ 20,000 ฟอง, ไข่เป็ด 20,000 ฟอง และไข่ห่านอีก 10,000 ฟอง รวมเป็นเงิน 19 เหรียญทอง เขาบอกเจ้ากรมคลังวัสดุ ถึงราคาของไขชนิดต่างๆ พวกมันจะถูกขายครึ่งหนึ่งของราคาเต็มให้กับชาวบ้าน และไม่มีการปรับราคาในตอนนี้

 

แฟนเพจ : TWOแปลไทย