เงื่อนไขในการใช้บริการ PPNovel

ทางเว็บไซต์ขอแจ้งข้อตกลงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์

  • สำหรับการเข้าใช้สินค้าต่างๆบนเว็บไซต์นั้น ท่านสามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน พีซี แท็บเลต
  • ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ ในการอนุญาตให้อ่านสินค้าของเราผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น “ห้ามใช้โปรแกรมหรือวิธีการใดๆนำสินค้าออกไป หรือ เผยแพร่ หากตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าว จะขอระงับการใช้งานทันที
  • ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเข้าตรวจสอบการใช้งานต่างๆของท่าน หากตรวจพบพฤติกรรมที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการให้บริการ หรือ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของสมาชิกที่ใช้บริการของทางเว็บไซต์ของเรา
  • การโอนเงินแต่ละรายการ หากท่านแจ้งรายละเอียดการโอนเงินไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานชั่วคราว