นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

 • ทางเว็บไซต์ของจะมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้ เมื่อลงทะเบียนกับ PPNovel
 • ทางเว็บไซต์ของจะขอให้คุณกรอก ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ หรือดึงข้อมูลเหล่านี้จากการลงทะเบียนผ่าน Facebook เพื่อเก็บไว้ในระบบ
 • ทางเว็บไซต์ของเราอาจจะเก็บรายชื่อนิยายที่คุณอ่าน โดยจะไม่มีผู้ใช้และนักเขียนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้
 • อย่างไรก็ตามคุณสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เปิดเผยตัวตนได้เช่นกัน

เรานำข้อมูลของคุณไปใช้อะไรบ้าง?

ทุกข้อมูลที่เราเก็บไว้ เราจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

 • ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ เช่น แนะนำนิยายให้เหมาะสมกับกลุ่มนักอ่านที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน
 • เก็บสถิติพฤติกรรมการอ่านในแต่ละกลุ่มเพศและอายุ เพื่อส่งให้นักเขียนปรับปรุงให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไรบ้าง?

 • ทางเว็บไซต์ของเราเข้ารหัสการส่งข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ด้วย SSL สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต เราเข้ารหัสและส่งถึงผู้ให้บริการ Payment Gateway (Paypal) ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS โดยทางเราไม่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตไว้เอง

การเก็บ cookies

 • ทางเว็บไซต์ของเราจะเก็บ cookies เพื่อจดจำการเข้าใช้ของผู้ใช้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยเราอาจมีการใช้บริการของบริษัทหรือบุคคลที่สาม ซึ่งเราจะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกจากพัฒนาบริการของเราเอง

เราปกปิดข้อมูลผู้ใช้

 • เราจะไม่ขาย, แลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่ข้อมูลของคุณ ยกเว้นแต่บริษัทหรือบุคคลที่สามที่ร่วมงานได้ให้คำสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อ เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ได้ ในกรณีเกิดการร้องเรียนทางกฎหมายหรือเหตุการณ์ขัดแย้งที่ผิดกับนโยบายและกฎระเบียบที่แจ้งไว้

เงื่อนไขการให้บริการ

 • กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการของเราในหน้า “เงื่อนไขในการใช้บริการ PPNovel” ประกอบไปด้วย

ความยินยอมของคุณ

 • เมื่อคุณเข้าใช้  PPNovel ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงล่าสุดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563