ตอนที่ 1-396 สามารถอ่านได้ฟรี ได้ที่ เว็บเฟจ ครับ

https://www.facebook.com/God-Of-Soul-System-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81One-Piece-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0-306207360079410/