เรื่องนี้จะแปลต่อจากซอมบี่พิชิตฮาเร็มของผู้แปลเดิม

โดยจะเริ่มแปลต่อในตอนที่ 670(เทียบได้กับตอนที่ 862 ของต้นฉบับเดิม)

สำเนียงกับชื่อตัวละครจะแตกต่างออกไปบ้าง ผมจะขอแปลในแบบของผมเองนะครับ