เขาเป็นทหารเรือที่ได้รับการยกย่องจากโลกว่าเป็นรุ่งอรุณแห่งการฝ่าหมอกควัน แสงสว่างแห่งกองทัพเรือ ลองกินัส

 

เขาเป็นนักฆ่าราชาใต้ดินที่โลกหวาดกลัวในฐานะความมืดผู้ยุติยุคสมัยอันเลวร้าย ดาบปีศาจ อะโพฟิส

 

เขาเดินเตร่ไปมาระหว่างแสงสว่างและความมืด ทอบทเพลงแห่งสงครามที่เต็มไปด้วยเลือดและเปลวไฟ

 

และเมื่อเขามองย้อนกลับไป เขาก็พบว่าโลกได้ถูกเหยียบย่ำด้วยเท้าของเขา….

 

 

*****เว็บเพจนิยาย : NC นิยายแปล