+100%-

ตอนที่ 238 ติดตั้งแขนเทียม!

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 237 คุ้มกัน?

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 236 นินจาผู้พิทักษ์

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 235 เทพสายฟ้าเหิน!!

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 234 เปลี่ยนกฏ?

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 233 อาคาบาเนะ VS ซาคุโมะ

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 232 กลายเป็นนินจาผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 231 เขี้ยวสีขาวแห่งโคโนฮะ

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 230 ใช้คาถาลวงตาต่อหน้าฉัน?

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 229 การจู่โจมกลางคืน!

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน