+100%-

ตอนที่ 135 : ตายก่อน 1 ครั้ง

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 134 : อุปกรณ์​เป​ลี่ยนอาชีพของโอโรจิมารุ

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 133 : ทักษะ​ของซีรี่ส์เนโครแมนเซอร์

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 132 : ความกลัวไม่มีที่สิ้นสุด

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 131 : ยังห่างไกล

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 130 : รางวัลใหญ่ครั้งแรก

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 129 : วิญญาณแห่งความเจ็บปวดชั่วนิรันดร์

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 128 : โอโรจิมารุเริ่มเปิดขวดโหล

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 127 : คุณต้องการเป็นอมตะไหม? 

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน

+100%-

ตอนที่ 126 : พลังนั้นคือแสงศักดิ์สิทธิ์​

Published on :

Premium Content คุณจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่ออ่าน